In Nederland wordt het akoestisch doormeten van funderingspalen ("hamertje tik")  veelvuldig  toegepast. De methodiek is destijds door TNO ontwikkeld. Thans wordt er apparatuur toegepast waarmee bedrijven de palen door gespecialiseerde technische bureaus laten doormeten. Nederland is gidsland in deze technologie, die stap voor stap internationaal meer wordt toegepast. Het verrichten van een correcte meting vereist een goede achtergrondkennis en een mate van ervaring in het meten.
Technisch Bureau dks

Baronielaan 242

4837 BG  Breda

Nederland

Tel:  +31765615413

Fax: +31765613709

Mail: info@tbdks.nl


Wij meten met Profound gekwalificeerd personeel voor U de kwaliteit van funderingspalen in geheel Europa.

Volgende pagina